CV Shokaku & Zuikaku: Camo Version 4 nvw

CV Shokaku & Zuikaku: Camo Version 4 nvw

$3.00Price

Nav2025 CV Shokaku & Zuikaku: Camo Version 4. Specifically sized to Navwar model ship.

sale icon.png
sale iconaab.png
sale icon10.png
sale icon11.png
sale icon9.png