CV Shokaku & Zuikaku: Camo Version 4

$3.00Price

Nav2025 CV Shokaku & Zuikaku: Camo Version 4. Specifically sized to Navwar model ship.